De Ontwerpboer verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruik maken van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via de website, telefoon of email. Persoonsgegevens die De Ontwerpboer verwerkt zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Factuur- en bezoekadres

Daarnaast kan De Ontwerpboer persoonsgegevens ontvangen via derden in het kader van haar dienstverlening.

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS
De Ontwerpboer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Administratieve informatie met uw factuur-, betaal-, en bestelgegevens moeten van de belastingdienst zeven jaar bewaard blijven.

PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN
De Ontwerpboer deelt uw persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U wordt vooraf gevraagd toestemming te geven voor het doorgeven van gegevens aan derden. De Ontwerpboer is na uw toestemming niet langer verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw gegevens bij de betreffende partij. De Ontwerpboer zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

WIJZIGEN PERSOONSGEGEVENS
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering sturen naar info@deontwerpboer.nl. De Ontwerpboer zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

BEVELIGING
De Ontwerpboer neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Er worden beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Privacyverklaring

Volg De Ontwerpboer op Instagram

Ik help jou met het creëren van een interieur waar rust, eenheid & contrast centraal staan. 

de ontwerpboer

Menu